///เชนการ์ด เพ็ท เบดดิ้ง สเปรย์ เหมาะกับสุนัขทุกสายพันธุ์

เชนการ์ด เพ็ท เบดดิ้ง สเปรย์ เหมาะกับสุนัขทุกสายพันธุ์

สเปรย์สำหรับฉีดพ่นบริเวณที่นอน และกรงของสุนัข เพื่อดับกลิ่นและกำจัดเห็บ หมัด ในคราวเดียวกัน สร้างความสดชื่นรอบๆ บริเวณ

ดาวโหลดข้อมูลความปลอดภัย : MSDS.pdf

Specification

ลักษณะทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์กําจัดตัวเบียนภายนอก เช่น เห็บ หมัด ชนิดอัดแก๊สพร้อมฉีด ที่เป็นสูตรน้ําไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ํามันก๊าดเช่นผลิตภัณฑ์ กําจัดแมลงทั่วไป

สูตรการผลิต

เป็นสเปรย์สูตรน้ําอัดแก๊ส LPG ที่ผ่านขบวนการขจัดกลิ่น บรรจุในภาชนะทนแรงดันสูง

สารออกฤทธิ์

เพอร์เมทริน (Permethrin) (CAS No.: 52645-53-1)   ความเข้มข้น : 1.0% WW

มาตรฐานความปลอดภัย

LD, ทางปาก (หนู) : 30,000 มิลลิกรัม/ก.ก.(คํานวณ) : ติดไฟได้

ประโยชน์

ใช้ฉีดพ่นลงบนตัวสุนัข, บริเวณที่นอนหรือกรงของสุนัขเพื่อกําจัดตัวเบียนภายนอกของสุนัข เช่น เห็บ หมัด

วิธีใช้

เขย่ากระป๋องก่อนใช้ทุกครั้ง
1. ฉีดพ่น เชนการ์ด เพ็ท เบ็ดดิ้ง สเปรย์ ลงบนตัวสุนัขบริเวณที่พบตัวเบียน ควรใช้ เชนการ์ด เพ็ท เบ็ดดิ้ง สเปรย์ นี้ทุก ๆ 2 สัปดาห์หรือเมื่อพบร่องรอยของตัวเบียนบนตัวสุนัข
2. ควรฉีดทิ้งไว้นาน 1 ชั่วโมง จึงสามารถปล่อยให้เด็กเล่นคลุกคลีกับสุนัขได้
3. ใช้ เชนการ์ด เพ็ท เบ็ดดิ้ง สเปรย์ ฉีดพ่นที่นอนหรือกรงของสุนัข หากพบตัวเบียนในบริเวณดังกล่าว และทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง หากมีการฉีดพ่นมากจนพื้นผิวแฉะ ให้ทําความสะอาดที่นอนหรือกรง เพื่อเป็นการเช็ดน้ํายาส่วนที่เกินนี้ทิ้งไปเสีย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสุนัข หากเป็นพื้นแข็งให้ใช้ผ้าชุบน้ําแล้วเช็ดให้แห้ง หากที่ นอนหรือกรงที่มีส่วนประกอบเป็นผ้าให้ใช้ผ้าชุบน้ําหมาด ๆ เช็ดให้แห้งตามปกติ เพราะส่วนที่ซึมลงในเนื้อผ้าจะช่วยฆ่าตัวเบียนที่หลบซ่อนได้ เมื่อทําความสะอาด ข้างต้นแล้วจึงปล่อยสุนัขเข้าไป

ชนิดของภาชนะบรรจุและขนาด

กระป๋องอัดก๊าซ ขนาด 200 และ 300 มิลลิลิตร

วิธีเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร และสุนัข

ข้อควรระวัง

1. ระวังอย่าให้ เชนการ์ด เพ็ท เบ็ดดิ้ง สเปรย์ เข้าตา จมูก ปาก เวลาใช้ให้สวมถุงมือ
2. หลังการใช้ให้ล้างมือและถุงมือให้สะอาด
3. ระวังอย่าให้ เชนการ์ด เพ็ท เบ็ดดิ้ง สเปรย์ เข้าตา จมูก ปากหรือหูด้านในของสุนัข
4. ไม่ควรใช้ เชนการ์ด เพ็ท เบ็ดดิ้ง สเปรย์ นี้กับสุนัขที่ป่วยหรืออ่อนแอ สัตว์ที่กําลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
5. ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุหรือ เชนการ์ด เพ็ท เบ็ดดิ้ง สเปรย์ ลงในแม่น้ํา คู คลองและแหล่งน้ําสาธารณะ ควรทิ้งในที่เหมาะสมและห้ามเผาไฟจะเกิดอันตราย

สุขภาพและความปลอดภัย

เชนการ์ด เพ็ท เบ็ดดิ้ง สเปรย์ ไม่เป็นอันตรายต่อคน เมื่อใช้อย่างถูกต้องตาม คําแนะนําที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน เชนการ์ด เพ็ท เบ็ดดิ้ง สเปรย์ รีบทําให้ อาเจียน โดยให้ดื่มน้ําสะอาด 2 แก้วแล้วทําการล้วงคอ แล้วรีบนําผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมทั้งภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของ เชนการ์ด เพ็ท เบ็ดดิ้ง สเปรย์

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ สำนักงาน บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Safety Data

-

Store Location

Chaingard General Shop
Chaingard General Shop

Pet shop information