Chaingard 2 Spray 200ml.

Resolve Ticks and fleas effectively spray, but AVOID to use on dog’s face and prevent from dog’s eyes.

Download : MSDS.pdf

Specification

ลักษณะทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์กําจัดตัวเบียนภายนอก เช่น เห็บ หมัด ชนิดปั้มสเปรย์

สูตรการผลิต

เป็นสเปรย์กําจัด เห็บ หมัด สูตรแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของสารเพิ่มความชุ่มชื้น บรรจุในขวดปั้มสเปรย์

สารออกฤทธิ์

เพอร์เมทริน (Permethrin)  ความเข้มข้น : 1.0 %WN

มาตรฐานความปลอดภัย

ทางปากหนู : 50,000 มก/กก (คํานวณ) ; ติดไฟได้

ประโยชน์

ใช้ฉีดพ่นบนตัวสุนัขเพื่อกําจัด เห็บ หมัด

วิธีใช้

1. ฉีดพ่น เชนการ์ด  2 สเปรย์ลงบนตัวสุนัขบริเวณที่พบ เห็บ หมัด ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เมื่อพบร่องรอยของ เห็บ หมัด บนตัวสัตว์
2. ควรทิ้งไว้นาน 1 ชั่วโมง จึงสามารถปล่อยให้เด็กเล่นคลุกคลีกับสุนัขได้
3. อาจจะใช้ เชนการ์ด 2 สเปรย์ ฉีดพ่นที่นอนหรือกรงของสุนัข หากพบ เห็บ หมัดดังกล่าวและทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง

ชนิดของภาชนะบรรจุและขนาด

ขวดพลาสติก (Plastic Bottle) 200 มิลลิลิตร บรรจุกล่องละ 24 ขวด

วิธีเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน

ข้อควรระวัง

1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้ เชนการ์ด 2 สเปรย์ เข้าตา จมูก ปาก เวลาใช้ให้สวมถุงมือ
3. หลัวการใช้ให้ล้างมือและถุงมือให้สะอาด
4. ระวังอย่าให้ เชนการ์ด 2 สเปรย์ เข้าตา จมูก ปาก หรือหูด้านในของสุนัข
5. ไม่ควรใช้ เชนการ์ด 2 สเปรย์ กับสุนัขที่ป่วยหรืออ่อนแอ ลูกสุนัข สุนัขที่กําลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
6. ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุหรือ เชนการ์ด 2 สเปรย์ ลงในแม่น้ํา คู คลอง แหล่งน้ําสาธารณะควรทิ้งในที่เหมาะสม และห้ามเผาไฟจะเกิดอันตราย

สุขภาพและความปลอดภัย

เชนการ์ด แชมพูสุนัขเล็ก ไม่เป็นอันตรายต่อคน และตัวสุนัขเมื่อใช้อย่างถูกต้อง ตามคําแนะนําที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน เชนการ์ด แชมพูสุนัขเล็ก ห้ามทําให้ อาเจียน รีบนําผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที่พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก เชนการ์ด แชมพู สุนัขเล็ก

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ สำนักงาน บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Safety Data

-

Store Location

Chaingard General Shop
Chaingard General Shop

Pet shop information