///เชนการ์ด ฟิปฟอร์ซ สเปรย์ สเปรย์กำจัด เห็บ หมัด เหมาะกับสุนัขทุกสายพันธุ์

เชนการ์ด ฟิปฟอร์ซ สเปรย์ สเปรย์กำจัด เห็บ หมัด เหมาะกับสุนัขทุกสายพันธุ์

สเปรย์กำจัด เห็บ หมัด สูตรแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของสารเพิ่มความชุ่มชื่น บรรจุในขวดปั๊มสเปรย์

ดาวโหลดข้อมูลความปลอดภัย : MSDS.pdf

Specification

ลักษณะทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์กําจัดตัวเบียนภายนอก เช่น เห็บ หมัด ชนิดปั๊มสเปรย์

สูตรการผลิต

เป็นสเปรย์กําจัด เห็บ หมัด สูตรแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของสารเพิ่มความชุ่มชื้น บรรจุในขวดปั้มสเปรย์

สารออกฤทธิ์

ฟิโพรนิล (Fipronil)  ความเข้มข้น : 0.25 %WN

มาตรฐานความปลอดภัย

LD50 ทางปากหนู : 40,000 มก/กก (คํานวณ) : ติดไฟได้

ประโยชน์

ใช้ฉีดพ่นบนตัวสุนัขเพื่อกําจัด เห็บ หมัด

วิธีใช้

1.ฉีดพ่น เชนการ์ด ฟิปฟอร์ซ สเปรย์ ลงบนตัวสุนัขบริเวณที่พบ เห็บ หมัด ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เมื่อพบร่องรอยของ เห็บ หมัด บนตัวสัตว์
2. ควรทิ้งไว้นาน 1 ชั่วโมง จึงสามารถปล่อยให้เด็กเล่นคลุกคลีกับสุนัขได้
3. อาจจะใช้ เชนการ์ด ฟปฟอร์ซ สเปรย์ ฉีดพ่นที่นอนหรือกรงของสุนัข หากพบ เห็บ หมัด ดังกล่าวและทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง

ชนิดของภาชนะบรรจุและขนาด

ขนาด 200 มิลลิลิตร บรรจุกล่องละ 6 ขวด

วิธีเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน

ข้อควรระวัง

1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้ เชนการ์ด ฟิปฟอร์ซ สเปรย์ เข้าตา จมูก ปาก เวลาใช้ให้สวมถุงมือ
3. หลังการใช้ให้ล้างมือและถุงมือให้สะอาด
4. ระวังอย่าให้ เชนการ์ด ฟิปฟอร์ซ สเปรย์ เข้าตา จมูก ปาก หรือหูด้านในของสุนัข
5. ไม่ควรใช้ เชนการ์ด ฟปฟอร์ซ สเปรย์ กับสุนัขที่ป่วยหรืออ่อนแอ ลูกสุนัข สุนัขที่กําลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
6. ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุหรือ เชนการ์ด ฟิปฟอร์ซ สเปรย์ ลงในแม่น้ํา คู คลอง แหล่งน้ําสาธารณะควรทิ้งในที่เหมาะสม และห้ามเผาไฟจะเกิดอันตราย

สุขภาพและความปลอดภัย

เชนการ์ด ฟิปฟอร์ซ สเปรย์ ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อใช้อย่างถูกต้องตาม คําแนะนําที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน เชนการ์ด ฟปฟอร์ซ สเปรย์ รีบทําให้อาเจียน โดยให้ ดื่มน้ําสะอาด 2 แก้ว แล้วทําการล้วงคอแล้วนําผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุฉลาก หรือ ใบแทรกของ เชนการ์ด ฟิปฟอร์ซ สเปรย์

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ สำนักงาน บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Safety Data

-

Store Location

Chaingard General Shop
Chaingard General Shop

Pet shop information