///เชนการ์ด ดราย แชมพู สำหรับสุนัขที่ไม่สามารถอาบน้ำได้ตามปกติ

เชนการ์ด ดราย แชมพู สำหรับสุนัขที่ไม่สามารถอาบน้ำได้ตามปกติ

สำหรับโรยตัวสุนัขเพื่อขจัดสิ่งสกปรก โดยไม่ต้องใช้น้ำ

ดาวโหลดข้อมูลความปลอดภัย : MSDS.pdf

Specification

ลักษณะทั่วไป

เป็นผงแป้งสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ใช้เป็นแชมพูแห้งสําหรับโรยตัวสุนัข เพื่อขจัด สิ่งสกปรก ระงับกลิ่นตัวและลดอาการคันโดยไม่ต้องใช้น้ํา

สูตรการผลิต

มีส่วนผสมของ แป้งข้าวโพด (Corn Starch) ที่ช่วยในการดูดซับสิ่งสกปรกได้ดี และมี ความปลอดภัยในการใช้งาน เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ

สารออกฤทธิ์

ไม่มี

มาตรฐานความปลอดภัย

LD. ทางปาก (หนู) 32,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (คํานวณ) : ไม่ติดไฟ

ประโยชน์

ใช้โรยบนตัวสุนัข เพื่อขจัดสิ่งสกปรก ระงับกลิ่นตัวและลดอาการคันโดยไม่ต้องใช้น้ํา

วิธีใช้

โรย เชนการ์ด ดราย แชมพู ให้ทั่วตัวสุนัข ใช้มือลูบเบาๆ เพื่อให้ เชนการ์ด ดราย แชมพู กระจายทั่วขนและซึมลึกลงไปถึงผิวหนังของสุนัขทิ้งไว้ 2 – 3 นาที แล้วใช้หวี แปรง หรือผ้าขนหนู แปรงหรือเช็ดตามขนให้สะอาด เชนการ์ด ดราย แชมพู จะช่วย ดูดซับสิ่งสกปรกออกจากตัวสุนัขโดยไม่ต้องใช้น้ํา

ชนิดของภาชนะบรรจุและขนาด

1. ขวดพลาสติกขนาด 100 กรัม 2. ขวดพลาสติกขนาด 200 กรัม

วิธีเก็บรักษา

ฝาภาชนะให้สนิท เก็บไว้ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

ข้อควรระวัง

1. ห้ามรับประทาน เชนการ์ด ดราย แชมพู
2. ขณะใช้แนะนําให้ใช้ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการหายใจเอาละอองของ เชนการ์ด
ดราย แชมพู เข้าไปและป้องกันการสัมผัสกับผิวหน้าของผู้ใช้
3. เมื่อเสร็จจากการใช้ให้ล้างมือ ชําระร่างกายให้สะอาด
4. ขณะใช้ระวังอย่าให้ เชนการ์ด ดราย แชมพู เข้าตา จมูก ปากของสัตว์เลี้ยง
5. ห้าม ทิ้งภาชนะบรรจุ หรือ เชนการ์ด ดราย แชมพู ลงในแม่น้ํา คู คลอง และ แหล่งน้ําสาธารณะ

สุขภาพและความปลอดภัย

เชนการ์ด ดราย แชมพู ไม่เป็นอันตรายต่อคน และตัวสุนัขเมื่อใช้อย่างถูกต้องตาม คําแนะนําที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน เชนการ์ด ดราย แชมพู ห้ามทําให้อาเจียน รีบนําผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที่พร้อมภาชนะบรรจุ และฉลาก

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ สำนักงาน บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Safety Data

-

Store Location

Chaingard General Shop
Chaingard General Shop

Pet shop information