เกี่ยวกับเรา 2019-01-31T14:03:30+07:00

ผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัข เชนการ์ด

เชนการ์ดผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัข เพื่อความสะอาด และสุขอนามัยที่ดีของสุนัขทุกสายพันธุ์

ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นมาด้วยความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพขน สภาพผิวหนัง

สภาพปัญหา และวัยที่แตกต่างกันของสุนัขอย่างได้ผล และปลอดภัย

มีให้เลือกทั้งสูตรดั้งเดิมที่คงประสิทธิภาพในการกําจัดเห็บ หมัด ที่แอบซ่อนอยู่ในตัวสุนัขอย่างได้ผล

สูตรอ่อนโยนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ

และสูตรอ่อนโยนที่มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดเห็บ หมัด และบํารุงรักษาสภาพผิว

ผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัข เชนการ์ด

เชนการ์ดผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขเพื่อความสะอาด

และสุขอนามัยที่ดีของสุนัขทุกสายพันธุ์

ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นมาด้วย

ความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ

เพื่อให้เหมาะกับสภาพขน สภาพผิวหนัง

สภาพปัญหา และวัยที่แตกต่างกันของ

สุนัขอย่างได้ผล และปลอดภัย

มีให้เลือกทั้งสูตรดั้งเดิมที่คงประสิทธิภาพ

ในการกําจัดเห็บ หมัด ที่แอบซ่อนอยู่

ในตัวสุนัขอย่างได้ผล

สูตรอ่อนโยนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ

และสูตรอ่อนโยนที่มีประสิทธิภาพสูงใน

การกําจัดเห็บ หมัด และบํารุงรักษาสภาพผิวผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขเชนการ์ด

สะอาด สร้างสุขได้ทุกอารมณ์

International Standard

Name of Award

สถานที่จัดจำหน่าย

chaingard

ร้านค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั่วไป